ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 87阅读
  • 0回复

9.10杭州汪先生购买一台X1carbon-CTO美行,i7 8650U/16G/1TB PCIE-SSD/2K 500nits杜比屏,送货上门

级别: 管理员
发帖
19539
只看楼主 更多操作 0 发表于: 09-10 , 来自:上海市
9.10杭州汪先生购买一台X1carbon-CTO美行,i7 8650U/16G/1TB PCIE-SSD/2K 500nits杜比屏,送货上门 6j1C=O@S  
rN.8-  
E}0g  
[attachment=68635] \v{HjqVkC  
!"E/6z2&(k  
8090+ ( U  
Uhn3usK  
感谢汪先生对ALAIBM信任与支持! k`z]l;:  
VKlC`k8L  
3'0Jn6(  
ug"4P.wI  
货到,做系统,送机 ;nAx@_ab^  
Are0Nj&?  
RjrQDh|((  
[attachment=68636] vI48*&]wTf  
o>&pj  
[attachment=68637] ^ 6Yt2Bhs  
g~9b_PY9  
[attachment=68638] 7pnlS*E.  
7lwFxP5QT  
[attachment=68639] N'pYz0_H  
3&+nV1  
[attachment=68640] \ *g3j  
L{&Yh|}  
[attachment=68641]  &!wtH  
,TYFPulYcp  
[attachment=68642] BhiOV_}Hn  
nu2m5RYx  
[attachment=68643] z2#k /3%o=  
)d|s$l$?7  
[attachment=68644] o5m] Gqa  
 2 av=W  
[attachment=68645] $)KNpdXh  
[attachment=68646] ]K%d   
[attachment=68647] 6 B7 F  
$I<\Yuy-M9  
fw a*|y;  
by$mD_sr  
iRM ?_|  
WHu[A/##']  
kZR(0, W  
i8#:y`ai  
:w7?]y6~S  
s~c cx"HH  
(aB:P03  
QHtN_Q_F  
SUL\|z`5  
~$1g"jIw  
GxE`z6%[  
Ol;"}3*Z*  
Fx@@.O6  
W$u/tRF  
'M3V#5l)@|  
=/qj vY  
nV?e(}D  
Y1U\VU  
1N\-Ku  
YNWAef4  
tz"zQC$  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册