ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 86阅读
  • 0回复

9.10杭州汪先生购买一台X1carbon-CTO美行,i7 8650U/16G/1TB PCIE-SSD/2K 500nits杜比屏,送货上门

级别: 管理员
发帖
19539
只看楼主 更多操作 0 发表于: 09-10 , 来自:上海市
9.10杭州汪先生购买一台X1carbon-CTO美行,i7 8650U/16G/1TB PCIE-SSD/2K 500nits杜比屏,送货上门 \Yp"D7:Qi  
ly!3~W  
L9hL@  
[attachment=68635] 1\-lAk!   
brE%/%! e  
1:h(8%H@"  
`EP-Qlm  
感谢汪先生对ALAIBM信任与支持! } F*=+n  
s;[64ca]Q  
6 1K:SXj  
oA ]F`N=  
货到,做系统,送机 MB5X$5it  
iHOvCrp+X  
r%oXO]X  
[attachment=68636] fL R.2vJ  
![@\p5-e  
[attachment=68637] x\XOtjJr  
Dmv@ljwO  
[attachment=68638] lvZ:Aw r  
5%Q[X  
[attachment=68639] 0FD+iID  
}PDNW  
[attachment=68640] kdry a  
"ujt:4 p@  
[attachment=68641] sy|{}NkA!  
&v^LxLt+s  
[attachment=68642] huau(s0um  
:hp=>^$Y  
[attachment=68643] ;TK:D=p4  
zX!zG<<K  
[attachment=68644] Aov=qLWJ  
@>J4K#"  
[attachment=68645] )#r]x1[Kn  
[attachment=68646] /r|^Dc Nx  
[attachment=68647] L&lNpMT  
A%u-6"  
H.j(hc'  
iU{F\>  
nvxftbfE^D  
E:(flW=  
Ytc  
9@#Z6[=R,  
;M{ @23?`  
 Y5 $5qQ  
Aj#CB.y  
YCeE?S1gk3  
A>%fE 6FY  
$$A{|4,aI  
kzLj1Ix2  
A}~hc&J  
F!|Z_6\tv:  
BG-uKJ ^  
T oy~\  
Ea!}r| ~]0  
KOhy)h+ h  
B(Y{  
cX7xG U  
# Sb1oLC  
S;+bQ.  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册