ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 162阅读
  • 0回复

5.16虹口某公司采购11台电脑:分别8台X270-2HK升级1TB+128G+8G内存,1台T470P-9HH+128G SSD,2台X270-GHK

级别: 管理员
发帖
19370
只看楼主 更多操作 0 发表于: 05-17 , 来自:北美地区
5.16虹口某公司采购11台电脑:分别8台X270-2HK升级1TB+128G+8G内存,1台T470P-9HH+128G SSD,2台X270-GHK Qz'O{f  
7eTA`@v5A  
G &m>Ov$#&  
[attachment=68324] HE9. k.sS  
?exALv'B  
[attachment=68325] (2n3exx  
%`bLmfm  
[attachment=68326] G1,Ro1  
rHH#@ Zx  
C,V|TF.i2  
\ro~-n+o  
感谢贵公司对ALAIBM信任与支持! ?U7&R%Lh`  
[attachment=68335] avF&F  
8Ng) )7g!  
[attachment=68327] +# m   
[attachment=68328] :DF`A(  
yTMGISX5  
[attachment=68329] UFSEobhg&5  
D| 3AjzW  
[attachment=68330] aC $h_  
p;)klH@X  
[attachment=68331] \H}@-*z+)  
^^U)WB  
[attachment=68332] GcU(:V2o  
i1kh@s~8UC  
[attachment=68333] `qQQQ.K7)z  
c{r6a=C  
[attachment=68334] *>R/(Q  
** "s~  
[attachment=68336] w^vK7Z 1$  
[attachment=68338] }T&;*ww  
c'VtRE# z~  
[attachment=68337] &vGEz*F  
[attachment=68339] _16 &K}<  
ff2.| 20  
E,nYtn|B  
1Rb<(%   
-t706(#k  
XB0a dp  
0B=[80K;8  
yGU .AM  
 t?gJNOV  
!C Vuw  
!7}IqSs  
c\At0.QCA  
j5PL{6  
Ng\/)^  
p8Iw!HE  
:M06 ;:e  
9Gca6e3  
 {@gAv!  
Z`Pd2VRp  
@9Q2$  
btH _HE  
9XX>A*  
aQ#qRkI  
/\Z J   
]3B%8  
"&~ 0T#  
`zpbnxOL$T  
!k&Q 5s:  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册