ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 234阅读
  • 0回复

5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货

级别: 管理员
发帖
19533
只看楼主 更多操作 0 发表于: 05-17 , 来自:上海市
5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货 /G||_Hc  
e=sc$1|4=  
-^@FZ R^Y  
[attachment=68323] 0Wr<l%M)+  
>.?yz   
{j wv+6]U  
d6i}xnmC  
感谢刘先生对ALAIBM信任与支持! ]OpGD5jZ  
D0J{pAJ  
J.iz%8  
TQ\#Z~CbK{  
货到,做系统,周日送机 \O*ZW7?TJ  
[attachment=68340] \d:Q%S  
Rd8mn'A  
[attachment=68341] #8jiz+1 _  
MTt8O+J?P~  
[attachment=68342] M8lw; (  
e=XP4h  
[attachment=68343] T Tbe{nb  
3]S_w[Q4  
[attachment=68344] b\^DQZmth  
)fo0YpE^|  
[attachment=68345] Bor_(eL^  
3LyNi$`f  
ai d1eF  
官网查询: lpPPI+|4N  
%4` U' j  
[attachment=68357] ]Ndy12,M  
erv94acq  
`3? HQ2n  
q%M~gp1  
iM7 ^  
QSzht$ 8  
{m3#1iV9  
4dN <B U  
:Hb`vH3 x  
SHSfe{n  
_U LzA  
wA 7\K~fHV  
0=U|7%dOL  
a-S tOO5s  
送货上门 +w.$"dF!  
  [attachment=68364] U8NX%*oW  
  [attachment=68364] du ~V=%9  
[attachment=68365] 5_](N$$  
  [attachment=68366] e-v|  
[attachment=68367] ?aWVfX!+G5  
[attachment=68368] hQY`7m>L  
[attachment=68369] =+mb@#="m  
[attachment=68371]   L~;(M6Jp  
^vT!24sK  
lqMr@ :t  
6YNL4HE?  
*5k40?w  
AnX<\7bc}  
P$k*!j_W  
OrM1eP"I  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册