ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 165阅读
  • 0回复

5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货

级别: 管理员
发帖
19370
只看楼主 更多操作 0 发表于: 05-17 , 来自:上海市
5月16日黄埔刘先生购买1台X1carbon-PHK笔记本,i7 8550U/16G/512G PCIE-SSD/杜比屏,预计周日送货 \t&! &R#  
%UrNPk  
6qFzo1LO  
[attachment=68323] 2HmK['(  
))f@9m  
[*p;+&+/ZM  
U&1O  
感谢刘先生对ALAIBM信任与支持! d{JI] !  
m(U.BXo  
]jxyaE&%4  
Awxm[:r>^  
货到,做系统,周日送机 ocWl]h].  
[attachment=68340] .O1w-,=  
~6kF`}5  
[attachment=68341] [-VH%OM  
>8I~i:hn  
[attachment=68342] Yc]k<tQ  
rtz-kQ38R  
[attachment=68343] DSRc4 |L  
e8 ]CB  
[attachment=68344] w:%NEa,Z  
? bWc<]  
[attachment=68345] =<HekiYM  
4h!yh2c..  
Uz_ob9l<#H  
官网查询: w,j!%N  
JJ)  
[attachment=68357] 1VFCK&  
<(Ar[Rp  
-!~pa^j  
$> QJ%v9+  
V_$<^z|  
e/ g9r  
3'L =S  
*N ~'0"#  
?Mo)&,__  
%F150$(D  
~FAk4z=Ed  
T-4dD  
c]k+ Sx&}  
s."N7F  
送货上门 Zonn  
  [attachment=68364] )j}#6r  
  [attachment=68364] wLI1qoDM  
[attachment=68365] dqB N_P%  
  [attachment=68366] /i_FA]Go  
[attachment=68367] )iC@n8f7o  
[attachment=68368] G[`2Nd<  
[attachment=68369] NTK9`#SA  
[attachment=68371]   9zx9t  
k MV1$  
F4V) 0)G  
'vq0Tw5  
}2c&ARQ.m>  
t1yfSStp  
o7PS1qcya<  
H|`D3z.c  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册