ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 79阅读
  • 0回复

4月23日设计院采购3台X270-2HH笔记本,升级8G内存,已经发顺丰

级别: 管理员
发帖
19146
只看楼主 更多操作 0 发表于: 04-25 , 来自:上海市
4月23日设计院采购3台X270-2HH笔记本,升级8G内存,已经发顺丰 .4^+q9M  
Axsezr/  
7JBs7LG  
[attachment=68280] )). =MTk  
vU,7Y|t`  
"b`#RohCi  
1rZ E2  
感谢贵公司对alaibm信任与支持! K>+ v" x  
#a=]h}&1?  
Jn{)CZ  
_m?i$5  
货到,做系统,发顺丰 ?<t?G  
[attachment=68281] }Q: CZ  
F.y_H#h  
[attachment=68282] poafGoH-Y  
QaO9-:]eN  
[attachment=68283] m&=Dy5  
UucX1%  
[attachment=68284] m<j;f  
@:w^j0+h  
[attachment=68285] !j7mY9x+  
U:~]>B $  
L=;T$4+p  
2|?U%YrHWs  
N>EMVUVS  
zK~_e\m  
[}Xw/@Uc;  
_T.`+0UV  
{6)H.vpP  
W`#E[g?]  
gi_f8RP=2a  
;;^?vS  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册