ALAIBM.NET淘宝店铺 售后服务 Thinkpad笔记本评测
  • 373阅读
  • 0回复

1.30南京陈先生购买1台P71-CTO,E3 1535/64G DDR4/P5000 16G显卡/3840*2160,下午客户签收

级别: 管理员
发帖
19550
只看楼主 更多操作 0 发表于: 01-30 , 来自:上海市
1.30南京陈先生购买1台P71-CTO,E3 1535/64G DDR4/P5000 16G显卡/3840*2160,下午客户签收 h{qgEIk&  
N2o7%gJw  
[attachment=68036] -nwypu  
*n!J=yS  
感谢陈先生对ALAIBM信任与支持! h2QmQ>y"  
\{D" !e  
货到,发货: +w~oH=  
& 5R&k0i r  
[attachment=68037] qxj(p o  
[attachment=68038] ]_$[8#kg  
[attachment=68039] P2nu;I_ &  
[attachment=68040] }K9H^H@r!  
[attachment=68041] @%SQFu@FJ  
[attachment=68042] 54qFfN8O  
[attachment=68043] -K$)DvV^(E  
[attachment=68044] {>;R?TG]$  
[attachment=68045] 9>$p  
[attachment=68046] jqkqZF  
[attachment=68047] Er[A X.3  
Sx\]!B@DSu  
cGD(.=  
u2[w#   
W'.m'3#z  
Q5_o/wk  
YAmb`CP  
b_):MQ1{  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

相关话题

描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册